TORMAX Sverige AB

Kvalitet med fullservice från arkitekt till slutkund

Sensorlist

Sensorlist som placeras på dörrbladets överkant.

På ett standard montage där automatiken sitter på anslagssidan och trycker upp dörren så brukar en kort sensor (350mm) monteras på anslagssidan samt en lång sensor (dörrbladets bredd) monteras på gångjärnssidan.

Om flera sensorlisthuvuden ska monteras och sensorlisten på anslagsidan också måste vara lång ska dörrbladets övre profil vara minst 90mm för att sensorlist samt fäste till automatikens arm ska kunna få plats.

Ladda hem

Logga in