TORMAX Sverige AB

Kvalitet med fullservice från arkitekt till slutkund

Klämrisk

Det uppkommer vissa klämrisker när man installerar en automatisk skjutdörr. Vissa klämrisker kan man undvika genom att installera produkterna på rätt sätt, andra genom att installera sensorer som känner av om personer är i närheten. Det placeras nästan alltid en sensor som skyddar mot klämrisk i framkant dörrblad denna placeras på båda sidor om öppningen. Denna kallas för kombisensor då den har både säkerhet samt känner av om någon närmar sig dörren och då skickar en öppna impuls till automatiken. Om det fria måttet bakkant dörrblad i öppet läge understiger 200mm så placeras även en sensor som skyddar bakkant dörrblad. Detta är en ren säkerhetssensor.

Logga in